Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada kami sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.